Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

CZY MASZ
UKOŃCZONE
18 LAT?

ARE YOU
OVER THE AGE
OF 18?

Regulamin

Informacje o oferowanych przez Sklep Browaru Stu Mostów produktach oraz regułach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

 

Regulamin sklepu firmowego Browaru Stu Mostów

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Browar Stu Mostów sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jana Długosza 2, NIP: 899-274-82-42, REGON 022285037, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000484311 kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.
 2. Wszystkie ceny podane w sklepie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Klient, chyba że niniejszy regulamin, umowa sprzedaży lub aktualna promocja stanowi inaczej.
 3. Każdy produkt w ofercie jest fabrycznie nowy, wolny od wad oraz objęty 24 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producentów.
 4. Do dyspozycji Klienta jest Dział Obsługi Klienta dostępny pod adresem: j.borowski@100mostow.pl.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Podstawowym medium do składania zamówień jest sieć Internet oraz odpowiednie formularze na stronie internetowej dostępne od adresem www.100mostow.pl
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, niedziele i święta będą przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 3. Do składania zamówień nie jest wymagana rejestracja oraz logowanie Kupującego. W momencie chęci rejestracji wymagane jest posiadanie adresu e-mail oraz ustawienie hasła co po wypełnieniu odpowiednich formularzy skutkuje automatycznym stworzeniem konta Klienta za pomocą, którego można śledzić status zamówienia oraz historii zamówień.
 4. Klient na życzenie może w każdym momencie zrezygnować z prowadzenia konta poprzez wyrażenie chęci jego usunięcia przesłanej na adres e-mail: j.borowski@100mostow.pl
 5. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu KC (spełnia rolę informacji handlowej). Złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy kupna-sprzedaży a jedynie ofertę chęci zakupu produktów zgodnie ze stanami magazynowymi widocznymi na stronach.
 6. Za moment zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji za pomocą odpowiednich wiadomości wysłanych na adres e- mail podany przez Klienta. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 7. Klient ma dostęp do produktów będących aktualnie w sprzedaży i może je tymczasowo kompletować przenosząc je za pomocą odpowiednich przycisków i formularzy do Koszyka.
 8. Sklep dokłada wszelkich starań aby zamówienia były realizowane od razu po złożeniu zamówienia ale w wypadku wyjątkowych przyczyn niezależnych od Sklepu czas ten może się wydłużyć. W wypadku podania czasu realizacji uwzględniane są tylko dni robocze.
 9. Sklep przystępuje do realizacji w momencie gdy:a) Sklep otrzyma potwierdzenie z serwisu PayU (płatność kartą, lub przelewem za pośrednictwem aplikacji bankowej) zwykle do 1,5 godziny od momentu zapłaty
  b) Sklep zaksięguje na swoim koncie kwotę przelewu w wypadku płatności przelewem tradycyjnym
 10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są  w przepisach prawa, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 11. Do wszystkich realizowanych zamówień jest dołączany paragon lub faktura VAT (na życzenie Klienta)

 

WYSYŁKA

 1. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep (w tym usługi dodatkowe jak np. pakowanie na prezent) oraz czas dostawy za pomocą podmiotów zewnętrznych.
 2. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Czas dostawy zamówionych towarów wynosi:
  – W wypadku Poczty Polskiej 1-2 dni (w miesiącach wysokiego ruchu niezależnie od nas może to trwać do 1,5 tygodnia),
  – W wypadku firmy kurierskiej na następny dzień roboczy (w miesiącach wysokiego ruchu niezależnie od nas może to trwać do dwóch dni),
  – W wypadku dostarczenia do Paczkomatu następny dzień roboczy (w miesiącach wysokiego ruchu niezależnie od nas może to trwać do dwóch dni),
  – W wypadku odbioru osobistego w ten sam dzień roboczy w godzinach pracy punktu odbioru.
 4. Koszt przesyłki zamówionych towarów wynosi:
  – W wypadku Poczty Polskiej 14zł,
  – W wypadku firmy kurierskiej 20zł,
  – W wypadku dostarczenia do Paczkomatu 12zł,
  – W wypadku odbioru osobistego doliczana jest ryczałtowa opłata logistyczna w wysokości 5zł.
 5. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 299 zł sklep pokrywa koszty przesyłki.
 6.  Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie realizowane jest przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym medium m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres: j.borowski@100mostow.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres: Browar Stu Mostów
 3. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży, na zwrotny adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
  – dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy oferowany przez Sklep
  – bezpośrednich kosztów zwrotu towaru,
  – kosztów zwrotu produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane do Klienta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w pkt.
  Nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep całkowicie zrealizował usługę za zgodą Klienta, któremu została przekazana informacja przed rozpoczęciem świadczenia, że po zrealizowania usługi przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i mogą wystąpić przed upływem czasu do odstąpienia od umowy;
  3. w których przedmiotem umowy jest rzecz produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego unikalnych potrzeb;
  4. w których przedmiotem umowy jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w których przedmiotem umowy jest produkt dostarczany w opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w których przedmiotem umowy jest produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi produktami;
  7. w których przedmiotem umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni a wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
  8. w których Klient wyraźnie wyraził chęć, aby przedstawiciel Sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeśli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
  9. w których przedmiotem umowy są materiały dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostawie;
  10. w których przedmiotem umowy są dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. które zostały zawarte na drodze aukcji publicznej;
  12. w których przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono datę lub zakres dat świadczenia usługi;
  13. w których przedmiotem umowy są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Klient może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie wskazanej przez Sklep, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Klient ponosi koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) ze wskazaniem, aby wybrać taki rodzaj przesyłki, by towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Sklep, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 5. Sklep dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI

 1. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji.
 2. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia wraz z Klientem.
 3. Jeżeli produkt ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
 3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem zmian w życie stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. W wypadku gdyby którekolwiek z ustaleń regulaminu nie były jasne zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: j.borowski@100mostow.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Browar Stu Mostów sp. z o.o., ul. Jana Długosza 2, 51-162 Wrocław, KRS: 484311, NIP 8992748242, mail: browar@100mostow.pl , nr tel.: +48501822305 (dalej: Administrator).
 2. Dane osobowe gromadzone są w celu obsługi zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej (między innymi przyjmowania zamówień i wysyłki towarów) oraz rozpatrywania reklamacji.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. B RODO – jest ono niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy (przyjęcie zamówienia) oraz do wykonania umowy (realizacja zamówienia poprzez wysyłkę zamówionego towaru).
 4. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku obejmujących między innymi przetwarzanie Państwa danych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. księgowy, informatyk).
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody z zastrzeżeniem konieczności przechowywania Państwa danych przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami dotyczącymi rachunkowości – obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
 7. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,
 8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli sposób przetwarzania Państwa danych będzie niezgodny z prawem.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; brak podania przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.