Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

CZY MASZ
UKOŃCZONE
18 LAT?

ARE YOU
OVER THE AGE
OF 18?

Spotkanie branżowe

17/06

Spotkanie dolnośląskich browarników
i piwowarów domowych

Spotkanie browarników i piwowarów domowych

Gościliśmy dolnośląskich browarników i piwowarów domowych. Rozmawialiśmy o tym, że Państwo powinno wspierać pasje swoich obywateli. Że wsparcie piwnego rzemiosła powinno być wynikiem szerszej polityki Państwa w tym zakresie. Wśród generalnych barier wymieniano kłopoty z interpretacją przepisów/prawa. Nie fakt, że one są, ale to, że każdy urzędnik może inaczej je zinterpretować. Co sprawia, że bazujemy na uznaniowości i życzliwości. Siłą rzeczy dominowały mankamenty. Nasza refleksja jest tak, że jak branża nie powinniśmy koncentrować się na szukaniu definicji podziałów (mini, mikro, restauracyjny itp.). Zawsze powinniśmy pamiętać, że łączy nas odmienna od koncernowej filozofia podejścia. I że razem jesteśmy wielką dla rodaków alternatywą.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele browarów Probus, Folwark Piwny, Złoty Pies, piwowarzy domowi reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych i Wrocławską Inicjatywę Piwowarską oraz poseł Michał Jaros, integrator środowiska i autor inicjatywy „Ustawa dla minibrowarów”.

Wśród problemów uczestnicy dyskusji wymieniali fakt iż legalizacja instalacji przez Urząd Miar i Wag nie odbywa się na podstawie specyfikacji określonej przez producenta, nawet jeśli sprzęt jest produkowany jest na terenie UE. Koszty koncesji określone są dla małych producentów takie same jak dla browarów koncernowych. Procedury dotyczącej uzyskiwania koncesji (aby uzyskać koncesję na sprzedaż plenerową, należy najpierw otrzymać koncesję na sprzedaż detaliczną). Co uniemożliwia sprzedaży swoich produktów przez piwowarów domowych, np. w trakcie targów, festiwali, festynów. Przedstawiciele środowiska byli zachęcani przez posła do określenia barier, na które natrafili jako praktycy w trakcie zakładania działalności browarniczej. Była propozycja zestawienia ustawy, rozporządzeń, decyzji organów i instytucji państwowych, które regulują działanie minibrowarów. Poseł Jaros wystąpi do Biura Analiz Sejmowych o przygotowanie omówienia systemu prawnego regulującego rynek browarniczy Czechy, Anglia, Belgia, Włochy, Skandynawia, Niemcy (z naciskiem na minibrowary). Planowane będą kolejne spotkania. Celem jest zaangażowanie całego środowiska.

Rozdane zostały także dotychczas uzyskane z administracji państwowej odpowiedzi na zapytania i interpelacje posła Jarosa: